AKCE

Maria, Matko Boží a Matko naše, obracíme se k tobě v této hodině soužení. Jsi naše Matka, miluješ nás a znáš nás: nic, co je nám drahé, před tebou není skryto. Matko milosrdenství, mnohokrát jsme zakusili tvou prozřetelnou laskavost, tvou přítomnost, která nám přináší pokoj, protože nás vždy vedeš k Ježíši, knížeti pokoje.

Bratři a sestry v Kristu, spolubratři kněží, správci farností, řeholní komunity, všichni lidé dobré vůle v královéhradecké diecézi,

pro letošní postní dobu jsme připravili aktivitu ve formě setkávání, mimo účasti na nedělní mši, ještě uprostřed týdne, ve středu. Vrátili bychom se v myšlenkách k 1. a 2. čtení, k evangeliu a ke kázání, které bylo na pořadu mše právě v tu uplynulou neděli. Setkání by probíhala pod názvem:

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!