BIŘMOVÁNÍ

Když nastal den Letnic,...byli všichni naplněni Duchem Svatým (Sk 2, 1-4).

Svátosti biřmování předchází příprava s duchovním správcem.


Zdroj: Kancionál

Skrze svátost biřmování přijímají pokřtění Ducha Svatého.

Duch Svatý křesťana hlouběji připodobňuje Ježíši Kristu - Spasiteli. Tím ho ověřuje, aby působil v Kristově duchu, aby žil k oslavě Otce a usiloval o spásu druhých. A aby skutky i slovy svědčil, že Ježíš Kristus je Pán. Zároveň mu k tomu dává potřebné schopnosti a sílu.

Proto je naléhavě potřebné, aby každý pokřtěný Ducha Svatého skrze biřmování přijal. Podmínkou je, aby jeho život dával rozumný předpoklad, že chce svým životním postojem vyznávat víru v Krista.

Biřmovací kmotr má obdobný význam jako kmotr křestní a jsou na něj tytéž požadavky. Má jím být pokud možno kmotr křestní.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem a balzámem) mu udělá na čele kříž se slovy: (jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého. 

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!