PASTORAČNÍ A EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI


Pastorační rada farnosti


Pastorační rada farnosti je společenství sloužící farnosti a jejímu duchovnímu správci ve snaze o co nejplnější život věřících pro Boží království.

Farní rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti. Jednotliví členové farní rady mohou převzít, jsou-li k tomu pověřeni farářem, spoluodpovědnost za některé úkoly vyplývající z péče o farní společenství.

Podrobná specifikace úkolů a činnosti farní rady se provádí průběžně na jejích zasedáních a je zachycována v zápisech z těchto jednání. Zápisy jsou k dispozici každému farníkovi u faráře.

Funkční období farní rady jsou čtyři roky.

Obecné stanovy pastorační rady dle Biskupství královéhradeckého naleznete níže.

Ekonomická rada farnosti


Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.                                     

Obecné stanovy pastorační rady dle Biskupství královéhradeckého naleznete níže.

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!