SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Na počátku při stvoření však Bůh učinil lidi jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. - Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj! (Mk 10, 6-7.9)

Jako je nerozlučné spojení Krista a církve, tak je nerozlučné i manželství.

Katolík je vázán uzavřít manželství před katolickým knězem (i když druhý ze snoubenců katolík není). Jinak je jeho manželství církevně neplatné.

Katolík, který žije v manželství, jež nebylo uzavřeno také církevně, zůstává nadále členem církve. Nemá však v církvi některá práva (nemůže přijímat tělo Kristovo, být kmotrem, aj.). Ať se o své situaci poradí se zkušeným knězem.

Doba známosti má být dobou pozorného seznamování s povahovými vlastnostmi partnera, aby oba poznali, zda se k sobě hodí. Doba známosti je i školou opravdové lásky, která se projevuje ve vzájemné úctě, sebeovládání a v ochotě jeden druhého chápat a přinášet i oběti. Má-li doba známosti splnit své poslání, musí být prostoupena modlitbou. 

Ve svátosti manželství se křesťanští manželé stávají znamením jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví.

Bůh jim dává zvláštní milost, aby tímto znamením byli. Dává jim milost,aby žili ve vzájemné lásce, ve vzájemném tělesném i duševním darování a přijímání, aby si byli věrní, aby si  pomáhali v životě práce i víry, aby slovem i příkladem vychovávali děti.

Manželé za tuto milost Bohu děkují a vyprošují si ji.

Při svatebních obřadech si snoubenci vymění manželský slib: Já (jméno) odevzdávám se tobě (jméno) a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen - Kněz potvrdí platnost uzavřeného manželství a novomanželé si navzájem navléknou požehnané prsteny. 

Církevní sňatek zařizuje duchovní správa v bydlišti snoubenců, zpravidla v bydlišti nevěsty. Je třeba, aby snoubenci přišli za knězem už alespoň tři měsíce před zamýšleným sňatkem, a mohli se tak v klidu připravit na významný den svého života.


Zdroj: Kancionál

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!