SVÁTOSTI

Svátost je znamení Božího působení v životě každého křesťana. Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením spasil svět. Spásu dává prostřednictvím církve. Duch Svatý k této službě církev shromažďuje, vede a posvěcuje hlavně svátostmi. 
Ve svátostech Bůh působí skrze znamení: co znamení vnímatelně vyjadřují (např. slova kněze: Uděluji ti rozhřešení), to Duch Svatý vnitřně působí (odpuštění hříchů). 
Svátosti jsou svázány s vírou církve. Víru předpokládají, ale i živí a posilují.
Slavení svátostí je základ bohoslužby církve, kterou církev především oslavuje Boha. Středem veškeré bohoslužby je slavení eucharistie. Proto se svátosti (kromě svátosti smíření) obvykle konají ve mši svaté.
Liturgie svátostí má zpravidla čtyři části: úvodní obřady, bohoslužbu slova (čtení z Písma svatého proložená zpěvem, promluva, přímluvy), bohoslužba oběti, závěrečné obřady.
Svátosti ohlašují a začínají život budoucího věku - dokonalé společenství s Otcem skrze Krista v Duchu Svatém. 
Svátostí je sedm: křest, eucharistie, biřmování, smíření, pomazání nemocných, manželství a kněžství. 


Zdroj: Kancionál


Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!