Aktuální vládní nařízení

03.12.2020

Vážení bratři v kněžské a jáhenské službě,

zasílám Vám upozornění na nová vládní pravidla pro účast na bohoslužbách platná od 3. prosince 2020.

Podle krizového opatření vlády ze dne 30. 11. 2020 (viz příloha), které začne platit 3. prosince 2020 od 00:00 hodin a potrvá do 12. prosince 2020 do 23:59 bude na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení.

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě II. 10 b):

Vláda (...) II. omezuje (...)

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a (...)

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,

Svateb a pohřbů se týká bod II. 9:

Vláda (...) II. omezuje (...)

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob, (...)

Společného zpěvu se týká bod I. 2 b):

Vláda (...) I. zakazuje (...)

2. b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin, (...)

Do 2. prosince včetně platí opatření vlády z 20. listopadu, kterým je povoleno, aby se bohoslužeb, svateb a pohřbů účastnilo až 20 osob.

S přáním požehnaného adventního času

P. Pavel Boukal

kancléř diecézní kurie

Římskokatolická farnost Vamberk, Husovo náměstí 85, 517 54 Vamberk
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!